Ping Zhang  —  Publications

Google Scholar Page

Lab Github (code & data)

2022

 • Deconfounding actor-critic network with policy adaptation for dynamic treatment regimes
  Changchang Yin, Ruoqi Liu, Jeffrey Caterino, Ping Zhang
  ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD), 2022 (Acceptance rate: 254/1695 = 15.0%, research track)

 • Predicting age-related macular degeneration progression with contrastive attention and time-aware LSTM
  Changchang Yin, Sayoko Moroi, Ping Zhang
  ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD), 2022 (Acceptance rate: 195/753 = 25.9%, applied data science track)

 • DeepDRiD: Diabetic retinopathy—grading and image quality estimation challenge
  Ruhan Liu, Xiangning Wang, Qiang Wu, Ling Dai, Xi Fang, Tao Yan, Jaemin Son, Shiqi Tang, Jiang Li, Zijian Gao, Adrian Galdran, J.M. Poorneshwaran, Hao Liu, Jie Wang, Yerui Chen, Prasanna Porwal, Gavin Siew Wei Tan, Xiaokang Yang, Chao Dai, Haitao Song, Mingang Chen, Huating Li, Weiping Jia, Dinggang Shen, Bin Sheng, Ping Zhang
  Patterns 3:100512, 2022 (Descriptor paper for a labeled dataset of diabetic retinopathy)

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012 and Earlier